PENSIOEN IS VERUIT DE BELANGRIJKSTE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE

Het bewustzijn op pensioengebied onder werknemers is gestegen! Van werkgevers wordt dan ook steeds meer verwacht! 

WAT IS JE INKOMEN OP JOUW PENSIOENDATUM?

WERKNEMER

Veel werkgevers bieden hun werknemers pensioenregelingen aan. Méér informatie vind je op deze pagina’s.

Meer informatie of een persoonlijk advies?
HET BEGINT ALLEMAAL MET COMMUNICATIE. LAAT JE MEDEWERKERS ZIEN WAT JE VOOR HEN HEBT GEREGELD.

Werkgever

Elke ondernemer met mensen in dienst, krijgt ermee te maken. Wist je dat pensioen de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde is?
Een goede pensioenregeling kan dus aantrekkelijk zijn. Voor het behouden en motiveren van jouw werknemers. Of bij het aantrekken van nieuw personeel.
Maar hoe weet je wat voor soort pensioen het beste bij jouw organisatie past?
Om een bewuste keuze te kunnen maken informeren wij je graag over hoe het Nederlandse pensioengebouw in elkaar steekt. 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

WAT BETEKENT DIT VOOR DE WERKGEVER?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen.
Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.
Relevante informatie over de onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kun je van Kolkman Financieel Advies een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met jouw werknemers. 

Waarom je een pensioenadviseur nodig hebt

Pensioen is inmiddels razend ingewikkeld. Een foutje wordt door de Fiscus afgestraft of kan leiden tot enorme boetes, of een veel hogere premieafdracht.

De pensioenadviseurs van Kolkman Financieel Advies hebben een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Je moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • BPF-scan
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
Het advies traject

Een  adviestraject bestaat gewoonlijk uit 4 fasen:

1. Inventarisatie

In deze fase is Kolkman Financieel Advies adviseur wettelijk verplicht om bij jou als werkgever informatie in te winnen over:

 • Kennis en ervaring
 • De financiële positie van de onderneming
 • De doelstelling van de werkgever
 • De risicobereidheid van de werkgever

2. Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies

In deze fase kun je er op rekenen dat aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door de werkgever (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk.

In deze fase informeert onze pensioenadviseur de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

3. Analyse

In de analysefase vertaalt onze pensioenadviseur de kenmerken van de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en de aanwezige kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse wordt vaak actuarieel onderbouwd.

4. Advies en nazorg

Kolkman Financieel Advies brengt een advies uit dat aansluit bij de wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie.

In geval door onze pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt gewoonlijk vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

Meer informatie of een persoonlijk advies?

ONDERNEMER / ZZP

Meer informatie of een persoonlijk advies?
JONGEREN KUNNEN MOEILIJK INSTROMEN, OUDEREN MOEILIJK UITSTROMEN

Generatieregeling

De arbeidsmarkt zit al enige jaren op slot in Nederland. Jongeren kunnen moeilijk instromen, ouderen moeilijk uitstromen.
De combinatie van een arbeidsmarkt die op slot zit met een verhoging van de AOW-leeftijd plaatst bedrijven voor een probleem. Daarvoor biedt de generatieregeling een oplossing.

In overleg met de werkgever kan Kolkman Financieel Advies dit soort informatie over de generatieregeling beschikbaar stellen.

De generatieregeling is vooral interessant als:

 • organisaties op korte termijn een grote leeftijd gerelateerde uitstroom of uitval verwachten
 • de contractsomvang van werknemers groot genoeg is om deze te verminderen aan het eind van de loopbaan
 • behoefte is aan instroom van jonge(re) of nieuwe werknemers

Is een organisatie verplicht een generatieregeling in te voeren?

Een organisatie is vrij om zelf een regeling op te stellen. Wel moet je letten op kaders uit de cao Sociaal Werk (art. 5.13), wettelijke, fiscale en pensioen kaders. Dat vergt specialistische pensioenkennis. Kolkman Financieel Advies kan je hierbij helpen!

In de cao staan een aantal voorwaarden met betrekking tot een in te voeren generatieregeling. Deze worden meegenomen in de organisatieregeling en dat zijn:

 • het doel van de regeling
 • een omschrijving van de doelgroep
 • vrijwillige deelname aan de regeling
 • verplichting opname opgebouwde en aangekocht verlof

Verder kan in de regeling staan:

 • of en welke ondergrens in uren er zijn
 • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen
 • wat de werkwijze is indien een deelnemer arbeidsongeschikt wordt
 • hoe administratief de verwerking van het aantal minder te werken uren is
 • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties

Een organisatie moet letten op:

 • het opstellen van een organisatieregeling
 • cao, wettelijke, pensioen en fiscale kaders
 • het betalen van salaris over de helft van de uren dat de werknemer niet werkt
 • opname aangekocht en opgebouwd verlof om een fiscaal probleem te vermijden
 • inzicht in verwachte belangstelling
 • bezetting en capaciteit
 • of de regeling effectief is t.o.v. de gestelde doelen

Voor welke medewerkers is de generatieregeling bedoeld?

Mijn werkgever wil dat ik deelneem aan de generatieregeling, kan ik weigeren?

Is er voorlichtingsmateriaal te vinden over de juridische, fiscale, wettelijke en cao kaders?

Meer informatie of een persoonlijk advies?
Websites met meer informatie over pensioenen en rekenhulpen
Mijnpensioenoverzicht - klik voor meer info
Pensioenscan Scildon- klik voor meer info
AFM - klik voor meer info
Rijksoverheid - klik voor meer info
Belastingdienst - klik voor meer info
×